X
Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse din brukeropplevelse samt forbedre våre nettsider. For å finne ut mer om hva informasjonskapler er, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan slette dem, se vår erklæring om informasjonskapsler. Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.
Få kart, veibeskrivelse og informasjon om bensinstasjoner i sanntid med appen Esso Fuel Finder Stasjonssøk-app for iOS-enheter Google Play Esso Fuel Finder

Fuel Finder-nettstedet: Avtale om bruksvilkår


Avtaledato og versjon:
DATO FOR SISTE ENDRING: 26. Juli 2014
AVTALEVERSJONNR.: 1.0

VIKTIG! LES HELE DENNE AVTALEN GRUNDIG.


Ikke noe i dette dokumentet har som hensikt å tilsidesette eller erstatte de lokale enhetenes egen myndighet. Arbeidsforhold som omtales i dette materiellet representerer ikke nødvendigvis en rapporteringsforbindelse, men kan gjenspeile en funksjonell veiledning, forvaltning eller et tjenesteforhold. Der forholdet til aksjonærer i en lokal enhet er omfattet av dette materiellet, ligger ansvaret for handlingen fortsatt i den lokale enheten.

Exxon Mobil Corporation har mange partnere, mange med navn som inkluderer ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. For enkelhets skyld brukes slike begreper og begreper som som aksjeselskap, selskap, vår, vi og det noen ganger som forkortede referanser til bestemte datterselskaper eller tilknyttede konserner i dette materiellet. Forkortelser som beskriver globale eller regionale driftsorganisasjoner og globale eller regionale forretningsområder blir også noen ganger brukt for enkelhets skyld. ExxonMobil har på lignende måte også forretningsforbindelser med tusenvis av kunder, leverandører, myndigheter og andre. For enkelhets skyld brukes ord som virksomhet, joint venture, partnerskap, samarbeidspartner og partner, til å betegne forretningsforhold som innebærer felles aktiviteter og interesser, og disse ordene angir ikke nødvendigvis presise juridiske forhold.

Exxon Mobil Corporation og dets tilknyttede selskaper («ExxonMobil», «vi», «oss», eller «vår») er glade for å gi deg (også kalt «Jeg» i dette dokumentet) tilgang til [] Fuel Finder-nettstedet, i tillegg til koblede nettsteder, apper, tjenester, grensesnitt, verktøy, programvare og andre funksjoner som leveres på eller via nettstedet (i fellesskap kalt «Nettsted») forutsatt at du godtar å overholde disse Generelle vilkårene, vår Personvernerklæring (tilgjengelig her), Ansvarsfraskrivelse for bruk av markedsføring og kampanjer og Tilleggsvilkår og -betingelser (i fellesskap kalt «Avtale»). Dersom det er motstrid mellom disse generelle vilkårene og Tilleggsvilkår og -betingelser, skal de generelle vilkårene regulere og gå foran Tilleggsvilkår og -betingelser. Ved å besøke eller bruke nettstedet samtykker du i denne avtalen, slik den er oppdatert til enhver tid. Derfor vil din bruk av nettstedet representere en aksept av denne avtalen, og gir grunnlag for en bindende juridisk avtale mellom ExxonMobil og deg, som regulerer din bruk av nettstedet.

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN GRUNDIG, SIDEN DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER, RETTSMIDLER OG PLIKTER, HERUNDER ULIKE BEGRENSNINGER OG UNNTAK. VED Å BRUKE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I ALLE VILKÅRENE SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I NOEN AV VILKÅRENE SOM ER FASTSATT HER, ELLER IKKE ØNSKER Å ETTERLEVE NOEN AV VILKÅRENE SOM ER ANGITT NEDENFOR, MÅ DU IKKE BRUKE NETTSTEDET. VED Å BRUKE NETTSTEDET SAMTYKKER DU HERMED I OG ERKLÆRER FØLGENDE:

1. Jeg forstår at ExxonMobil kan endre denne avtalen.


ExxonMobil forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller slette deler av denne avtalen når som helst og uten ytterligere varsel til deg. Det er ditt ansvar regelmessig å se etter om det er foretatt endringer i denne avtalen og gjennomgå slike eventuelle endringer. Eventuelle nye funksjoner eller oppdatert innhold eller programmer som vi gjør tilgjengelige som en del av nettstedet, vil være underlagt denne avtalen. Derfor forstår du at vi kan oppdatere denne avtalen av og til uten å gi deg noe varsel. Hvis vi gjør det, vil vi publisere en ny, modifisert versjon av denne avtalen på []. Din fortsatte tilgang til eller bruk av nettstedet etter slike eventuelle endringer innebærer en aksept av den nye avtalen. Din skriftlige godkjenning er ikke en forutsetning for gyldigheten eller muligheten til å håndheve denne avtalen, og ingen oppfordring til en slik skriftlig godkjenning fra eller på vegne av ExxonMobil skal kunne tolkes som en slutning om det motsatte. I enkelte tilfeller kan du imidlertid bli bedt om å godta reviderte vilkår ved tilgang til nettstedet, og hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, vil du ikke ha tillatelse til å bruke nettstedet.

2. Jeg forstår at denne avtalen gjelder inntil den opphører.


Denne avtalen gjelder inntil den opphører. Du kan avslutte denne avtalen uansett årsak ved å slutte å bruke nettstedet. Dine rettigheter i henhold til denne avtalen opphører automatisk uten varsel fra ExxonMobil, hvis du unnlater å overholde noen av vilkårene, betingelsene eller retningslinjene i denne avtalen. Ved opphør av denne avtalen må du slutte med all bruk av nettstedet. Dersom dine rettigheter til å bruke nettstedet opphører, kan du umiddelbart miste tilgang til eventuell informasjon som kan befinne seg på ExxonMobils eller dets lisensgiveres systemer. Vi kan avslutte din tilgang til nettstedet når som helst. Vi kan også fjerne eller slette eventuelt brukerinnhold (som definert nedenfor) som du legger ut, uten grunn og uten varsel til deg.

3. Jeg forstår at ExxonMobil kan foreta endringer på dette nettstedet.


Nettstedet blir for tiden gjort tilgjengelig for deg gratis kun til personlig, ikke-kommersiell, ikke-eksklusiv bruk. ExxonMobil forbeholder seg retten til etter eget skjønn, uten varsel til deg, når som helst og av og til, midlertidig eller permanent, helt eller delvis, å: (a) modifisere, suspendere, avslutte, trekke tilbake eller avvikle hele eller deler av nettstedet uten kompensasjon til deg, inkludert, men ikke begrenset til å (i) begrense tiden hele eller deler av nettstedet er tilgjengelig, (ii) begrense omfanget av tillatt bruk av hele eller deler av nettstedet, og (iii) begrense eller avslutte en hvilken som helst brukers rett til å bruke hele eller deler av nettstedet, med eller uten varsel, (b) kreve en avgift i forbindelse med bruk av hele eller deler av nettstedet, (c) kreve en avgift for oppgraderinger av nettstedet, (d) modifisere eller frafalle eventuelle avgifter i forbindelse med hele eller deler av nettstedet, eller (e) tilby muligheter til noen eller alle brukere av nettstedet. Du samtykker i at verken ExxonMobil eller noen av våre samarbeidspartnere skal kunne holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av hele eller deler av nettstedet, helt eller delvis, eller av en hvilken som helst tjeneste, innhold eller funksjon, som tilbys via nettstedet.

4. Jeg forstår at nettstedet tilhører ExxonMobil.


Nettstedet (inkludert, uten begrensninger, materiell, programvare, kode, filer, innhold og bilder, som finnes på eller er generert av nettstedet, tilhørende data og annen integrert programvare, inkludert tredjeparts programvare (i fellesskap kalt «ExxonMobil-innhold»)), nettstedoppdateringer og -oppgraderinger, dokumentasjon og tilhørende skrifttyper (i fellesskap kalt «ExxonMobil-dokumentasjon») – enten det foreligger som skrivebeskyttet minne, på andre medier eller i noen annen form – eies av ExxonMobil eller dets lisensgivere og er beskyttet av gjeldende lovgivning, inkludert lover om opphavsrett, varemerker, patenter, og/eller forretningshemmeligheter. Verken navn eller immaterielle rettigheter blir overført til deg, men forblir ExxonMobils eller en relevant tredjeparts eiendom, som har fullstendig eiendomsrett til nettstedet, ExxonMobil-innholdet, nettstedoppdateringene og -oppgraderingene samt ExxonMobil-dokumentasjonen. ExxonMobil forbeholder seg eiendomsrett til alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis til deg og eventuelle unntak som følger av denne avtalen. Rettighetene som gis her er ikke overførbare og inkluderer ikke noen immaterielle rettigheter.

I tillegg er ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, SPEEDPASS og enkelte andre merker, varemerker og tjenestemerker (i fellesskap kalt «ExxonMobil-merker») merker som tilhører ExxonMobil og dets tilknyttede selskaper. Ikke alle merker som tilhører ExxonMobil, vil vises på nettstedet. Merker som tilhører tredjeparter kan vises på nettstedet når det henvises til disse virksomhetene eller deres produkter eller tjenester. Tredjepartsmerker som vises på nettstedet, eies av de respektive eierne.

ExxonMobil-innhold er også beskyttet av opphavsrett. ExxonMobil-innhold må ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, kringkastes, legges ut, overføres eller distribueres, unntatt dersom det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen. Bruk av ExxonMobil-innholdet på andre måter eller til noe annet formål enn det som er tillatt i henhold til denne avtalen, representerer et brudd på ExxonMobils opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. Det må innhentes skriftlig forhåndstillatelse fra ExxonMobil til all annen bruk av ExxonMobil-innhold. Alt innhold, grensesnitt, grafikk, kode, designrettigheter og andre immaterielle rettigheter, i hvert enkelt tilfelle, enten de er registrert eller uregistrert, unntatt merker som tilhører tredjeparter, og tilknyttet goodwill, tilhører ExxonMobil.

DU FORSTÅRAT DU IKKE HAR NOEN RETTIGHETER TIL NETTSTEDET, EXXONMOBIL-INNHOLDET, EXXONMOBIL-DOKUMENTASJONEN, EXXONMOBIL-MERKENE ELLER NOE ANNET SOM TILHØRER EXXONMOBIL, UNNTATT SLIK DET ER BESKREVET I DENNE AVTALEN. ExxonMobil tar beskyttelse av immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, svært alvorlig. ExxonMobil vil avslutte din tilgang til eller bruk av, hele eller deler av nettstedet, uten varsel til deg, hvis du krenker eller tilegner deg immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, som tilhører ExxonMobil eller andre. DESSUTEN FORBEHOLDER EXXONMOBIL SEG ALLE ANDRE RETTIGHETER NÅR DET GJELDER SINE IMMATERIELLE RETTIGHETER.

5. Jeg forstår at jeg bare har en begrenset rett til å bruke nettstedet som angitt i denne avtalen.


ExxonMobil gir deg hermed en begrenset, gjenkallelig, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke nettstedet som forutsatt i denne avtalen, og til å se på og vise ExxonMobil-innhold (unntatt ExxonMobils eller dets lisensgiveres programvarekildekode), ExxonMobil-dokumentasjon og brukerinnhold (som definert nedenfor) til personlig bruk, men kun i forbindelse med bruken av nettstedet, og kun for å gjøre bruken av nettstedet mulig for personlig, ikke-kommersielle, ikke-eksklusive formål, i samsvar med tredjeparts vilkår (som beskrevet nedenfor). Dessuten gir denne avtalen deg ingen rett til å bruke ExxonMobils egne grensesnitt og andre immaterielle rettigheter til design, utvikling, produksjon, lisensiering eller distribusjon, av tredjepartsenheter og tilbehør til bruk sammen med nettstedet. Enhver bruk av nettstedet på noen måter som ikke er tillatt i henhold til denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, videresalg, overføring, endring eller distribusjon av nettstedet eller kopiering eller distribusjon av tekst, bilder, musikk, video, data, hyperkoblinger, skjermbilder og annet innhold som tilbys av nettstedet, er forbudt. I tillegg gir ikke denne avtalen deg rett til å motta, og forplikter ikke ExxonMobil til å gi deg, ExxonMobil-dokumentasjon, kundestøtte, telefonassistanse eller forbedringer eller oppdateringer av nettstedet.

Bortsett fra denne begrensede, personlige brukerlisensen, mottar du ikke en lisens eller andre rettigheter fra oss når du bruker nettstedet, inkludert immaterielle rettigheter, eller annen eiendomsrett, som tilhører ExxonMobil. Derfor, med unntakene som fremgår ovenfor, kan du ikke kopiere, endre, modifisere, publisere, kringkaste, overføre, utføre, distribuere, vise, bruke, lage avledede verk av eller selge nettstedet, ExxonMobil-innhold, brukerinnhold eller ExxonMobil-dokumentasjon.

6. Jeg forstår at ExxonMobil kan samle inn visse opplysninger om meg når jeg bruker dette nettstedet.


Mens du bruker nettstedet, kan ExxonMobil finne eller registrere informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, geografisk plassering og nøyaktig posisjon, operativsystemet på enheten du bruker, type enhet du bruker, IP-adressen til enheten, typen mobilnettleser du bruker, start og avslutning av øktene, informasjon om hvordan du bruker nettstedet, og annen informasjon direkte eller indirekte knyttet til enheten din («Enhetsinformasjon»).

Du kan i tillegg få tillatelse til å lagre enkelte innstillinger på nettstedet manuelt, inkludert landet du bor i, foretrukket språk, preferanser om kilometer eller miles og andre innstillinger («Brukerinnstillinger»).

Nettstedet kan også gi deg muligheten til å legge inn, sende inn eller koble deg til visse typer innhold, for eksempel kommentarer, vurderinger og anmeldelser («Brukerinnhold»). ExxonMobil gjør ikke krav på eiendomsrett til brukerinnholdet. Ved å skrive inn denne informasjonen via nettstedet, gir du imidlertid ExxonMobil, og ExxonMobil aksepterer hermed, en begrenset lisens til brukerinnholdet, til formålene som er angitt i neste avsnitt.

Din bruk av nettstedet betyr at du godtar at ExxonMobil registrerer og bruker enhetsinformasjon, brukerinnstillinger og brukerinnhold for å (i) forbedre din opplevelse ved bruk av nettstedet (for eksempel kan nettstedet bruke enhetsinformasjon til å stille inn enkelte innstillinger automatisk, for eksempel landet du bor i og ditt lokale språk), og (ii) tillate at ExxonMobil samler inn samlet og anonomiserte opplysninger om sine sluttbrukere. ExxonMobils bruk av dine data vil være i samsvar med retningslinjene i vår personvernerklæring.

7. Jeg forstår at jeg er ansvarlig for datatjenestene.


Nettstedet krever bruk av Internett for å fungere riktig, og dermed kan kvaliteten og tilgjengeligheten på nettstedet påvirkes av faktorer som ligger utenfor ExxonMobils kontroll. ExxonMobil påtar seg ikke noe ansvar for utilgjengelighet på nettstedet. Dessuten gjelder vilkårene i din avtale med din tjenesteleverandør for henholdsvis Internett eller mobilnettverket når du bruker nettstedet. Du kan bli belastet av tjenesteleverandøren for Internett eller mobilnettverket for å få tilgang til nettverkstilkoblingstjenester for tiden du er tilkoblet og har tilgang til nettstedet. Du har ansvaret for alle slike kostnader. Dessuten samtykker du i at din bruk av nettstedet ikke er i strid med noen av vilkårene eller betingelsene for dekning som er gitt deg av tjenesteleverandøren for henholdsvis Internett eller mobilnettverket.

8. Jeg forstår at nettstedet inneholder tredjeparts programvarekomponenter som er regulert av forskjellige vilkår.


Nettstedet inneholder forskjellige tredjeparts programvarekomponenter og tjenester. Når du bruker nettstedet, godtar du ExxonMobils bruk av slike tredjeparts programvarekomponenter og tjenester. Du samtykker også i eventuelt gjeldende vilkår for bruk, lisenser eller personvernretningslinjer knyttet til slike tredjeparts programvarekomponenter og tjenester. Et brudd på slike vilkår for bruk, lisenser eller personvernretningslinjer, anses som et brudd på denne avtalen. Ved å bruke nettstedet, fritar du (1) uttrykkelig ExxonMobil fra ethvert erstatningsansvar som følge av din bruk av tredjeparts komponenter eller tjenester som er integrert på nettstedet, og (2) samtykker i at ExxonMobil ikke har noe ansvar for hvordan dine data behandles når det gjelder disse tredjeparts komponentene og tjenestene, som beskrevet i personvernerklæring i punkt 6.4.

Nettstedet kan også inneholde koblinger til andre nettsteder, programmer eller innhold, som kan synes å være integrert på nettstedet, men som ikke er en del av nettstedet («Tredjepartskoblinger»). Din bruk av tredjepartskoblinger er underlagt eventuelle bruksvilkår som regulerer slike tredjepartskoblinger. ExxonMobil er ikke i stand til å kontrollere slike tredjepartskoblinger og påtar seg ikke noe ansvar for innhold, vilkår, personvernretningslinjer eller praksis. Hvis det foreligger noen konflikt mellom denne avtalen og eventuelle vilkår eller merknader som er beskrevet når det gjelder tredjepartskoblinger, skal vilkårene til en slik tredjepartskobling gjelde. Gjennomgå bruksvilkårene for alle slike tredjepartskoblinger, slik at du forstår alle vilkårene som gjelder for deg. Ved å bruke nettstedet, fritar du (1) uttrykkelig ExxonMobil fra ethvert erstatningsansvar som følge av din bruk av tredjepartskoblinger, og (2) samtykker i at ExxonMobil ikke har noe ansvar for hvordan dine data behandles når det gjelder disse tredjepartskoblingene.

9. Jeg samtykker også i følgende generelle vilkår og betingelser:


A. Erstatningsansvar og garantifraskrivelse:


DU BEKREFTER UTTRYKKELIG AT BRUKEN AV NETTSTEDET SKJER PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU BØRER HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG INNSATS. DESSUTEN FORSTÅR DU AT TAP AV DATA ELLER SKADER PÅ DATASYSTEMET DITT SOM DU OPPLEVER UNDER BRUK AV DETTE NETTSTEDET, SKJER PÅ EGET ANSVAR. SÅ LANGT DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, LEVERES NETTSTEDET OG EVENTUELLE TJENESTER SOM LEVERES AV NETTSTEDET («TJENESTER») «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG», MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, OG KAN ENDRES NÅR SOM HELST UTEN VARSEL TIL DEG.

EXXONMOBIL FRASKRIVER SEG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER NÅR DET GJELDER NETTSTEDET OG EVENTUELLE TJENESTER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, STILLTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OG/ELLER VILKÅR OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, UFORSTYRRET BRUK OG MANGLENDE KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. EXXONMOBIL GARANTERER IKKE AT DU VIL KUNNE BRUKE NETTSTEDET UTEN FORSTYRRELSER, AT FUNKSJONENE INKLUDERT I DET, ELLER TJENESTENE, VIL OPPFYLLE DINE KRAV, AT DRIFTEN AV NETTSTEDET ELLER TJENESTENE VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, SIKKER ELLER FEILFRI ELLER AT FEIL PÅ NETTSTEDET ELLER TJENESTENE VIL BLI RETTET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV EXXONMOBIL ELLER DETS AUTORISERTE REPRESENTANTER SKAL KUNNE ETABLERE EN GARANTI. DESSUTEN VIL IKKE ALL FUNKSJONALITET OG FUNKSJONER BESKREVET I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPILLFUNKSJONER, NØDVENDIGVIS VÆRE TILGJENGELIGE I DEN FØRSTE VERSJONEN (ELLER EVENTUELLE FREMTIDIGE VERSJONER) AV NETTSTEDET, OG INGEN BESKRIVELSE AV EN SLIK FUNKSJONALITET ELLER FUNKSJON I DETTE DOKUMENTET SKAL KUNNE TOLKES SOM AT EXXONMOBIL LOVER Å STILLE EN SLIK FUNKSJONALITET ELLER FUNKSJON TIL DISPOSISJON PÅ NETTSTEDET ELLER I ANDRE PRODUKTER SOM TILBYS AV EXXONMOBIL.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV OBLIGATORISKE FORBRUKERRETTIGHETER, SÅ DET ER MULIG AT DENNE BEGRENSNINGEN IKKE GJELDER FOR DEG. SÅ LANGT DET IKKE ER FORBUDT I LOVEN, KAN IKKE EXXONMOBIL HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR PERSONSKADER, ELLER TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER SOM GÅR UTOVER DET MAN NORMALT KAN FORVENTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA, FORRETNINGSSTANS, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER ERSTATNINGSTJENESTER ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP, SOM FØLGE AV ELLER TILKNYTTET DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, UANSETT ÅRSAK, UANSETT FORMEN FOR ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SKYLDANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE), OG SELV OM EXXONMOBIL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. BEGRENSNINGENE I ERSTATNINGSANSVAR SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET, ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I DENNE AVTALEN. DU OG EXXONMOBIL BEKREFTER MED DETTE AT VERKEN DU ELLER EXXONMOBIL VIL KUNNE OPPFYLLE DENNE AVTALEN PÅ ØKONOMISKE VILKÅR UTEN SLIKE BEGRENSINGER.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, DERFOR GJELDER DENNE BEGRENSNINGEN KANSKJE IKKE FOR DEG. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL EXXONMOBILS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE TYPER SKADER (UNNTATT DET SOM KAN KREVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING) OVERSKRIDE FEM DOLLAR (USD 5,00). OVENNEVNTE BEGRENSNINGER SKAL GJELDE SELV OM OVENSTÅENDE UTBEDRING IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL.

B. Skadeløsholdelse


DU FORSTÅR AT DU ER PERSONLIG ANSVARLIG FOR DIN ATFERD MENS DU BRUKER NETTSTEDET OG FOR ALT BRUKERINNHOLD SOM LEGGES INN MED DIN KONTO. DERFOR GODTAR DU Å ERSTATTE, FORSVARE OG HOLDE EXXONMOBIL OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG AGENTER, SKADESLØSE FRA OG MOT TAP, SKADE, ANSVAR, KOSTNADER ELLER UTGIFTER AV ALLE SLAG (INKLUDERT ADVOKATHONORARER) SOM EXXONMOBIL KAN PÅDRA SEG I FORBINDELSE MED ET KRAV FRA EN TREDJEPART ELLER PÅ ANNEN MÅTE, I FORHOLD TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET, BRUKERINNHOLDET DU BIDRAR MED ELLER KOBLER TIL, DIN TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER BRUDD PÅ ENTEN DENNE AVTALEN ELLER TREDJEPARTS RETTIGHETER.

C. Global tilgjengelighet / eksportkontroll:


Nettstedet kan kontrolleres og drives av ExxonMobil fra forskjellige kontorer i USA eller EU.  ExxonMobil avgir ingen erklæring om at nettstedet, slik det vises eller beskrives, er egnet til eller tilgjengelig for bruk andre steder, eller at tilgang til nettstedet fra andre land, der innholdet er ulovlig eller straffbar, er forbudt.  Tilgang til eller bruk av nettstedet av personer eller fra land som er sanksjonert av USA eller EU, er uttrykkelig forbudt.  De som får tilgang til nettstedet, gjør dette på egenhånd og er ansvarlige for etterlevelse av alle gjeldende og lokale lover i USA og EU.  Du må ikke eksportere eller reeksportere nettstedet, informasjonen eller materiellet som er tilgjengelig eller beskrevet på nettstedet, unntatt hvis det skjer i full overensstemmelse med alle lover og forskrifter i USA og EU.  Spesielt må du ikke eksportere eller reeksportere til (eller til en statsborger eller innbygger i) noe annet land som USA eller EU boikotter eller sanksjoner når det gjelder varer, tjenester eller teknologi, til en person eller enhet på det amerikanske finansdepartementets liste over borgere i spesielt utpekte land, USA Bureau of Export Administration Entity List, USA Bureau of Export Administration Denied Persons List, United States Commerce Department's Table of Denial Orders og eventuelle EU og EU-medlemsstaters restriktive tiltak eller sanksjoner.  I tillegg er du ansvarlig for å etterleve alle lokale lover i ditt land som kan påvirke din rett til å importere, eksportere, eller bruke nettstedet.

D. Personvernerklæring:


All informasjon som ExxonMobil vil kunne innhente fra deg under din bruk av nettstedet er underlagt vår personvernerklæring, som er en del av denne avtalen. Vi oppfordrer deg til å lese og forstå vår personvernerklæring, som du finner her.

E. Tvister, domstol og lovvalg:


Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten Texas, med unntak av reglene om motstrid av lovbestemmelser, og i USA. Der det er føderal jurisdiksjon over et saksanlegg, søksmål eller prosesser som utspringer fra eller på noen måte er knyttet til denne avtalen, skal du og ExxonMobil bemyndige United States District Court for Southern District of Texas, Houston Division, til eksklusiv behandling av tvisten og underkaste dere jurisdiksjonen til denne domstolen. Der det ikke finnes noen føderal jurisdiksjon over saksanlegget, søksmålet eller prosessen, skal du og ExxonMobil bemyndige District Court for Harris County, Texas, til eksklusiv behandling av tvisten og underkaste oss jurisdiksjonen til denne domstolen.

F. Diverse:


Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og ExxonMobil. Den erstatter og gjelder foran alle eventuelle tidligere eller samtidige avtaler mellom deg og ExxonMobil, knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert tidligere versjoner av denne avtalen). Unnlatelse fra ExxonMobils side av å håndheve noen rett eller bestemmelse i denne avtalen skal ikke fungere som en fraskrivelse av en slik rett eller bestemmelse. Denne avtalen skal gjelde i den fulle utstrekningen som er tillatt i lovgivningen. Dersom en bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ulovlig, ugyldig, eller ikke kan håndheves etter en skriftlig beslutning av en domstol, skal den aktuelle bestemmelsen anses som atskilt fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten og muligheten til å håndheve de gjenværende bestemmelsene. ExxonMobil kan når som helst endre denne avtalen, og din fortsatte bruk av nettstedet etter enhver endring vi foretar, vil bety at du samtykker i endringene. Varsel til deg kan gis ved å vise varsler eller koblinger til varsler til deg, generelt på nettstedet.

DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I NOEN AV DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET TIL NOE FORMÅL.

G. Kontakt oss:


Hvis du har spørsmål eller problemstillinger rundt Nettstedet, kan du kontakte oss på:

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/contact-us/email-us